Thema’s

Tijdens de sessies worden bewegingsactiviteiten en lichamelijke oefeningen aangeboden waarbij de onderstaande thema’s aan de orde kunnen komen:

• Contact
• Grenzen
• Leiden – volgen
• Samenwerken
• Communicatie
• Weerbaarheid
• Kracht
• (Zelf)vertrouwen
• Ontspannen
• Lichaamssignalen, -houding en -beleving

Er zal in het bijzonder aandacht zijn voor wat uw lichaam aangeeft: lichaamssignalen, lichaamshouding en lichaamsbeleving

Al doende leert u zich bewust te worden van lichaamssignalen, emoties en gedragspatronen. Hoe ze samenhangen met eerdere ervaringen, gedachtes en de probleemgebieden.

De opgedane ervaringen en inzichten helpen anders om te gaan met huidige of nieuwe (probleem) situaties en klachten.

Tabitha