Tabitha

Onze werkwijze

• Allereerst zal er een intakegesprek plaatsvinden waarin de hulpvraag wordt geconcretiseerd en leerdoelen worden bepaald.
• De PMT-er maakt een behandelplan waarin doelen, werkwijze, duur en frequentie van de therapie wordt omschreven. Bij goedkeuring van beide partijen zal de behandeling wekelijks of twee wekelijks worden uitgevoerd.
• De structuur van de bijeenkomsten is veelal hetzelfde. Na een kort gesprek over de afgelopen week, zal er bepaald worden met welk doel en thema er die dag gewerkt gaat worden. Deze wordt binnen een oefening geoefend en geëvalueerd en indien nodig nogmaals geoefend.
• Na 6 sessies is er een evaluatiemoment. Hierin wordt gekeken in hoeverre er aan de doelen wordt gewerkt en indien nodig worden deze bijgesteld.
• Aan het eind van de behandeling is er een eindevaluatie en zal er (indien gewenst) een eindverslag worden geschreven.

Therapie kan zowel individueel als in groepsverband of aan gezinnen geboden worden. Afhankelijk van de hulpvraag kiezen we een passende behandeling.