Registraties

Ik ben geregistreerd vaktherapeut bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Lidnummer NVPMT: 5708
SRVB registratienummer: 1010005708
KVK nummer: 57445311
AGB code zorgverlener: 90-048237
AGB code praktijk: 90-56800

Er wordt gewerkt vanuit de beroepscode voor vaktherapeuten. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u deze aan de hand van de bijgevoegde folder indienen bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).